.

Szanowni Państwo!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie całego kraju i związanymi z nią obostrzeniami(strefa czerwona) podjęliśmy decyzję o zmianie formy szkoleń ze stacjonarnej na online. W związku z tym uległy też zmianie terminy szkoleń.

Informujemy, że w dniach 26-27-28 października 2020 nie odbędzie się szkolenie dotyczące profilaktyki oraz wczesnej interwencji, uzależnień behawioralnych, które miało się odbyć w formie stacjonarnej. 


Jednocześnie informujemy o dwóch nowych terminach szkolenia, które będą miały formę online:  4-5-6 listopada 2020r oraz 23-24-25 listopada 2020r. 

W załączeniu program szkolenia.

Prosimy przesyłać zgłoszenia udziału oraz zapytania na adres: profilaktyka @ tppu.org  

Formularz zgłoszenia dostępny stronie https://tppu.org/images/Formularz2020.pdf

Życzymy zdrowia i pogody ducha.

Z wyrazami szacunku,

Mariola Kasprzycka

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

      

 

Program szkolenia pn.: Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych, pedagogów
z zakresu profilaktyki oraz wczesnej interwencji uzależnień behawioralnych

I dzień:

9.00 - 9.45 - Czym są uzależnienia behawioralne i czym różnią się od uzależnień chemicznych – Wczesne sygnały ostrzegawcze uzależnienia od hazardu. Diagnoza hazardu problemowego i patologicznego – dr Jolanta Celebucka WOTUiW Toruń

9.45 - 10.30 - Hazard w okresie dorastania, patologiczny hazard – dr Jolanta Celebucka WOTUiW Toruń

10.30 - 10.45 - Przerwa

10.45 – 13.15 - Diagnoza i interwencja kryzysowa, wskazania dla profilaktyki (przerwa kawowa w trakcie warsztatu od 11.45 - 12.00) – mgr Danuta Janowska WOTUiW Toruń

13.15 – 14.00 - Przerwa na obiad
14.00 – 16.30 - Iluzyjne myślenie hazardzisty o wygranej (przerwa kawowa
w trakcie warsztatu od 15.00-15.15)
- mgr Danuta Janowska WOTUiW Toruń

16.30 - 16.45 – Przerwa

16.45 - 17.30 - Wybrane zagadnienia w zakresie nadzoru nad rynkiem gier hazardowych w Polsce – mgr Robert Duś (Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu)

 

 

 

II dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka - TPiPU Toruń


9.00 - 9.45 - Uzależnienie od komputera, Internetu, opis zjawiska, skala problemu
9.45 - 10.30 - Rodzaje i charakterystyka zachowań związanych z nadużywaniem
i uzależnieniem od komputera, Internetu oraz zaburzeń współwystępujących

10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa
10.45 - 11.30 - Przyczyny, czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia, sygnały
ostrzegawcze

11.30 - 13.15 - Wczesna profilaktyka zachowań problemowych związanych
z używaniem komputera, Internetu implikacje
(przerwa kawowa w czasie
warsztatu 11.30-11.40).
Konsekwencje problemowego używania komputera,

internetu (nowych technologii)
13.15 - 14.00 - Przerwa na obiad
14.00 – 15.30 - Inne zagrożenia społeczno-wychowawcze:(cyberprzemoc, pedofilia
w sieci, pornografia, sexting, cyberbuliing, cyberprzestępczość
- przerwa w trakcie
wykładu od 14.45-15.00)

15.30 - 16.15 - Aspekty prawne, odpowiedzialność karna

 

III dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka - TPiPU Toruń

 

9.00 - 9.45 - Etapy rozwoju uzależnienia od komputera, Internetu, kryteria diagnostyczne DSM-IV, V i ICD 10

9.45 - 10.30 - Kierunki wstępnej diagnozy problemu (metody i kryteria oceny), określenie celów terapii

10.30 - 10.45 - Przerwa na kawę

10.45 - 11.30 - Motywowanie, ocena gotowości klienta do zmiany

11.30 - 12.15 - Praca nad odzyskaniem lub poprawą samokontroli

12.15- 12.30 - Przerwa

12.30 - 14.00 - Studium przypadku- strategie prowadzące do zmiany (przerwa kawowa w trakcie warsztatu 13.15-13.25)

14.00 - 14.30 - Przerwa na obiad

14.30 – 16.00 - Trening nowych zachowań, strategie wprowadzania zmian (przerwa kawowa w trakcie warsztatu 15.15-15.25)

16.00 - 16.45 - Rola rodziny w profilaktyce oraz procesie leczenia.

Podsumowanie i ewaluacja szkolenia.

Zaświadczenia uczestnikom szkolenia zostaną przesłane pocztą tradycyjną.

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii