W ramach zaplanowanych działań przeprowadzono Akcję Profilaktyczną: 23 maja 2024r. – w ramach „Światowego Dnia Bez Tytoniu” w godzinach od 11.00-16.00.

Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Torunia na wagę wczesnej profilaktyki oraz uświadomienie wpływu używania wyrobów tytoniowych, w tym
e-papierosów szczególnie przez dzieci i młodzież.

W ramach Akcji mieszkańcy Torunia mogli skorzystać z nieodpłatnych konsultacji w Ulicznym Punkcie Konsultacyjnym na Rynku Nowomiejskim m.in. z:

specjalistycznych konsultacji indywidualnych

- pomiaru ciśnienia krwi

- pomiaru stężenia tlenku węgla w powietrzu wydechowym osób palących (aparatem Smoke Check)

bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych

- promocji oferty w ramach konkursów dotacyjnych, w tym indywidualnej psychoterapii dla osób uzależnionych od nikotyny oraz systematycznych działań środowiskowych, informacyjno- edukacyjnych realizowanych dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miasta Toruń oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Pracownicy TPPU oraz grupy Młodzieżowych Liderów prowadziły rozmowy motywacyjne, pierwszego kontaktu zachęcające młodzież oraz dorosłych, mieszkańców Torunia do podjęcia próby rzucenia palenia i innych nałogów, prowadzony był kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych w rejonie Starówki i okolic (Bulwar, Nowy Rynek, Stary Rynek) – ok. 260 odbiorców.

Dodatkowym wydarzeniem towarzyszącym, były zorganizowane przez TPPU oraz uczestników programu Młodzieżowych Liderów quizy wiedzy dla zaproszonej młodzieży szkolnej (z X LO, Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, Ośrodka Szkolenia i Wychowania) oraz dla zgromadzonej publiczności zainteresowanej tematyką.

Ponadto Młodzieżowi Liderzy dyżurowali w Punkcie Informacyjnym w I LO, gdzie kolportowali materiały profilaktyczne dotyczące szkodliwości palenia tytoniu oraz udostępniali adresy specjalistycznej pomocy.

Z indywidualnych konsultacji specjalistycznych oraz proponowanych w Punkcie Konsultacyjnym badań skorzystało łącznie 257 osób. Część z nich podjęła decyzję o rzuceniu palenia i zapisała się na terapię do Poradni Pomocy Palącym (Jęczmienna 10/7).

 

Wiek odbiorców: od 12 do 82 lat, większość to młodzież szkolna w wieku 14-19 lat.

Wydarzenie relacjonowane były przez lokalne oraz regionalne media (TVP Bydgoszcz, TV Toruń, Radio PIK).

 

Zapraszamy także do obejrzenia fotorelacji z naszej akcji !!

 

Dziękujemy, że byliście z nami!

 

 

Herb Torunia dzieki wsparciu