Dostrzegając problem oraz widząc potrzebę przeciwdziałania uzależnieniom od hazardu, Służba Celna koncentruje się przede wszystkim na zwalczaniu tych nielegalnych gier, które najbardziej uzależniają oraz chroni najsłabszych (dzieci i młodzież) przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą nielegalny hazard. Gry na automatach oraz on-line bardzo silnie uzależniają i porównywane są do najcięższych uzależnień, a także nazywane są kokainą hazardu.

Służba Celna prowadzi również działania profilaktyczne. Dlatego też rozpoczęła wspólną z Ordynariatem Polowym, w strukturach którego znajduje się Duszpasterstwo Służby Celnej, kampanię "Nie daj się uzależnić od hazardu". W ramach kampanii Służba Celna i jej Duszpasterstwo roześle do wszystkich parafii specjalny komunikat Delegata Episkopatu ds. Duszpasterstwa Służby Celnej oraz plakat ostrzegający przed uzależnieniem od hazardu. Służba Celna przygotowuje także stronę internetową „Stop nielegalnemu hazardowi”, gdzie będzie można znaleźć wszelkie informacje na temat nielegalnego hazardu.

W 2009 r. (przed uchwaleniem ustawy o grach hazardowych) na naszych ulicach funkcjonowało 50 tys. automatów do gry. Dziś jest ich ok. 20 tys. To o 60% mniej. Ok 1/3 z tych automatów działa na podstawie jeszcze obowiązujących pozwoleń. Ostatnie pozwolenia wygasną z końcem 2015 r. Służba Celna z determinacją eliminuje nielegalne automaty z rynku. W magazynach jest ich już ok. 20 tys. 

W roku 2013 Służba Celna zatrzymała prawie 6 tys. automatów, na których były urządzane nielegalne gry hazardowe, a w roku bieżącym już ok. 10 tys.

W przypadku gier hazardowych w Internecie, Służba Celna przede wszystkim przestrzega przed ryzykiem z tym związanym oraz prowadzi postepowania wobec podmiotów pośredniczących w organizacji takich gier. Służba Celna zidentyfikowała ponad 1000 domen, na których były oferowane gry internetowe z naruszeniem prawa. W 230 przypadkach hostingodawcy już usunęli z nich niedozwolone treści lub uniemożliwili dostęp do zagranicznych serwisów hazardowych.