Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie zostało utworzone Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu.

Stowarzyszenie założone przez doświadczonych działaczy, społeczników, samorządowców, pracowników III sektora, profesjonalistów. Od chwili powstania realizuje kampanie społeczne, działalność edukacyjną, programy liderskie, pomoc terapeutyczną, szkolenia, konferencje. 

Budowane jest umocnienie, rola i znaczenie organizacji, współpracy z partnerami zagranicznymi, organizacjami, uczestniczenie w planach strategicznych rozwoju regionu, działań na rzecz środowiska lokalnego regionu, współpracy z samorządami. Członkowie Stowarzyszenia występują w roli ekspertów. Realizacja programów ma zasięg regionalny. Organizacja realizuje profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom, świadczy pomoc psychologiczno - terapeutyczną, prowadzi doradztwo pedagogiczno-terapeutyczne osobom eksperymentującym z narkotykami, uzależnionym, prowadzi działalność publikacyjną, naukową, szkoleniową, edukacyjną, wychowawczą.  

TPPU realizuje szereg programów profilaktycznych, środowiskowych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.