Rodzice

W projektach skierowanych do tej grupy odbiorców, nabór odbywa się poprzez:

-  pedagogów zgłaszających młodzież z problemami lub chętną do uczestnictwa, w którejś z proponowanych form pracy grupowej,
-  szkoły /placówki opiekuńczo - wychowawcze (pedagogów, logopedów i terapeutów), którzy zgłoszą potrzebę uczestnictwa dzieci w zajęciach socjoterapeutycznych,
-  indywidualne zgłoszenia,
-  liderów młodzieżowych,
-  Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
-  kuratorów sądowych, społecznych,
-  Centrum Informacji Młodzieżowej,
-  uczelnie,
-  propagowanie działań w mas mediach (radio, prasa, telewizja lokalna i regionalna), w Internecie oraz współpraca z innymi podmiotami.