- młodzież niezwykle aktywna, której pasją jest działanie na rzecz zdrowia rówieśników (edukacja rówieśnicza),
- młodzież skupiona w nieformalnych grupach subkulturowych,
- młodzież nie radząca sobie z problemami życiowymi,
- dzieci w młodszym wieku szkolnym (7-11 lat) z zaburzeniami kompetencji społecznych: agresywnymi, wycofanymi i izolowanymi z grup rówieśniczych.

Rodzice

- dzieci i młodzieży uczestniczącej w programach,
- zgłaszający się o pomoc, poradę lub informacje,
- zaniepokojeni zmianami w zachowaniu swoich dzieci,
- podejrzewający dzieci o branie narkotyków,
- mający problemy wychowawcze,
- pragnący polepszyć relacje rodzic – dziecko.

Pozostali odbiorcy

TPPU jest nastawione na współpracę z:

- kadrą pedagogiczną: nauczycielami, pedagogami, opiekunami, wychowawcami, dyrekcją instytucji opiekuńczo – wychowawczych,
- przedstawicielami organizacji rządowych i pozarządowych
- oraz innymi podmiotami pracującymi z dziećmi i młodzieżą,
- z przedstawicielami mas mediów (lokalnych, regionalnych).