PORADNIA POMOCY PALĄCYM przy Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu,

ul. Jęczmienna 10/7, III piętro, tel.056 6522394 oferuje specjalistyczną pomoc terapeutyczną dla osób chcących rzucić palenie.

 

 

TERAPIA INDYWIDUALNA PODTRZYMUJĄCA (pn.-pt. w godz. od 9.00 do 15.00 – specjalista terapii uzależnień mgr Mariola Kasprzycka)
Pomoc w skorygowaniu określonych zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych młodzieży oraz osób dorosłych palących tytoń, w sposób problemowy. Udzielanie profesjonalnego wsparcia rodzinom osób których bliscy mają problem z uzależnieniem od nikotyny.

WSPARCIE FARMAKOLOGICZNE (po konsultacji lekarskiej)

TERAPIA GRUPOWA (po wcześniejszych konsultacjach, terminy do uzgodnienia z uczestnikami)

         Opanowanie umiejętności potrzebnych do utrzymania długoterminowej abstynencji tytoniowej, poprzez rozpoznawanie sytuacji związanych z zagrożeniem.Zajęcia grupowe mające na celu wzmocnienie decyzji o rzuceniu palenia, wsparcie psychologiczne w trakcie rzucania palenia, oddziaływanie na zmianę zachowań, modelowanie zachowań oraz mikroedukacja.

 

Cykl czterech 3 godzinnych spotkań 1x w tygodniu po utworzeniu grupy.
-  pomiar stężenia tlenku węgla w powietrzu wydechowym (aparatem Smoke Check)
-  pomiar ciśnienia krwi
-  materiały informacyjno-edukacyjne

Uwaga:  Wymienione usługi są bezpłatne dla klientów Poradni.

 

Działania dofinansowane są przez Gminę Miasta Toruń oraz Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego