Organizujemy też uroczystości i eventy o charakterze merytorycznym, przykładem może być uroczysta gala w roku 2008 pn. „Wolność bez tytoniu,”, gdzie podsumowano działania i wręczono nagrody i wyróżnienia dla autorytetów w dziedzinie profilaktyki antytytoniowej, laureatów ze świata mediów (którzy nie palą), naukowców i liderów młodzieżowych promujących styl życia bez tytoniu. Systematycznie od 2000r realizujemy szkolenia dla młodzieży szkolnej i akademickiej np. Program Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia, (przeszkoliliśmy 1800 Liderów). Prowadzimy kompleksowe działania terapeutyczno - medyczne w ramach Poradni Pomocy Palącym, realizujemy kampanie społeczne Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, Światowego Dnia bez Papierosa oraz ogólnopolskiej kampanii Rzuć Palenie Razem z Nami. Zrealizowaliśmy 113 dużych happeningów, 21 debat publicznych, prowadzimy kolportaż bezpłatnych materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących problematyki palenia tytoniu oraz biernego palenia.
    Programy realizowane przez TPPU są zgodne z Europejskim i Krajowym oraz Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Uzależnieniom. Metodologicznie są oparte o diagnozę problemową, epidemiologiczną, posiadają narzędzia ewaluacyjne, poddawane są stałemu monitoringowi, prowadzone są w oparciu o sprawdzone strategie profilaktyczne.
    Zespół realizujący to osoby kreatywne, z profesjonalnym przygotowaniem,
    z wieloletnią praktyką w /w zakresie przedmiotowym.
    Współpracujemy z lokalnymi i regionalnymi mediami oraz ściśle z producentami telewizyjnymi.
    Jesteśmy współzałożycielami i członkami Ogólnopolskiej Koalicji „Tytoń albo Zdrowie” z siedzibą w Warszawie (prezes. Prof.W. Zatoński), jesteśmy jednocześnie członkiem europejskiej koalicji ENSP – European Network for Smoking Prevention.

 

Obywatelska Koalicja „Tytoń albo Zdrowie” istnieje od czerwca 2003 roku i jest członkiem sieci podobnych organizacji z całej Europy - Europejskiej Sieci na Rzecz Ograniczania Palenia Tytoniu - European Network for Smoking Prevention (ENSP). Głównym celem Koalicji jest tworzenie warunków dla prawidłowego funkcjonowania ustawy sejmowej z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, jak również wspieranie wszelkich działań mających na celu ograniczenie zdrowotnych następstw palenia tytoniu na poziomie krajowym oraz europejskim. W tym celu Koalicja wspiera tworzenie interdyscyplinarnej sieci lekarzy ogólnych i specjalistów, pedagogów, dziennikarzy, polityków oraz specjalistów z innych dziedzin, nastawionej na aktywne uczestnictwo w edukacji antytytoniowej; stara się zbudować system wymiany oraz rozprzestrzeniania informacji i doświadczeń dotyczących zdrowotnych konsekwencji palenia oraz obecnych działań mających na celu ograniczanie tego problemu. Przedmiotem zainteresowania Koalicji jest także podtrzymywanie wysokiego zainteresowania opinii publicznej i mediów problematyką palenia tytoniu, monitorowanie i właściwe reagowanie na niepożądane działania przemysłu tytoniowego, współpraca międzynarodowa, przede wszystkim z państwami Unii Europejskiej i byłego Związku Radzieckiego. Koalicja pełni też rolę organizatora Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Prof. Franciszka Venuleta „Tytoń albo Zdrowie”.