Regulamin Placówki
1.Nazwa i adres placówki
Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
Ul. Jęczmienna 10/7
87-100 Toruń
Tel. fax 56 652 23 94

www.tppu.org.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie jest zarejestrowaną organizacją społeczną i posiada osobowość prawną.

    2.Misja
    3.Formy pomocy

MisjąTowarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniomw Toruniu jest zapobieganie uzależnieniom i związanym z tym różnym formom zachowań problemowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększenie skuteczności działań w tym zakresie.

Wentylacja nie jest, nigdy nie była i nigdy nie będzie adekwatnym środkiem kontrolowania poziomu narażenia na wtórny dym tytoniowy. Pomieszczenia przeznaczone do palenia zwiększają ryzyko chorób odtytoniowych u osób palących. Takie same oddziaływanie mają bary i restauracje przeznaczone wyłącznie dla palaczy – powstanie takich lokali przyczyniłoby się ponadto do zwiększenia związanego z narażeniem na dym ryzyka zawodowego ponoszonego przez pracowników.

                                                                                                                                                                                                           James Repace
                                                                                                                                                                                                        Profesor biofizyki
                                                                                                                                                                               Tufts University School of Medicine
                                                                                

 

W tym artykule czytelnik znajdzie powody, dla których w Polsce powinno się wprowadzić całkowity zakaz palenia w miejscach publicznych.  

Z powodu częstego narażenia niepalących na dym tytoniowy

- 83% palących Polaków pali w obecności niepalących, a 53% w obecności dzieci.
- Bierne palenie w lokalach gastronomicznych (26%-39%) należy do najczęstszych.

Cyberprzemoc – prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w internecie i inne.

Ta forma terroru zapoczątkowana została na przełomie XX i XXI wieku. Napastnicy prześladują swoje ofiary złośliwymi i obraźliwymi SMS-ami lub e-mailami. Bardziej drastyczną formą ataku jest sporządzanie witryn internetowych, wpisów na forach dyskusyjnych czy dręczenia przez komunikatory sieciowe takie, jak Gadu-Gadu lub Tlen czy Skype.

Apel do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej

Zwracamy się do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o poparcie przyjętego przez Komisję Zdrowia projektu nowelizacji ustawy antytytoniowej.

W najbliższych dniach odbędzie się w Sejmie ponowne głosowanie nad nowelizacja ustawy o ochronie przed następstwami palenia tytoniu. Przyjęty przez Komisję Zdrowia projekt nowelizacji ustawy jest nowoczesnym rozwiązaniem prawnym przyczyniającym się do skuteczniejszej ochrony zdrowia Polaków i zgodnym z rekomendacjami Parlamentu i Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Zdrowia i ratyfikowaną przez Polskę Ramową Konwencją o Ograniczeniu Używania Tytoniu. Chodzi o ratowanie życia 2 tys. niepalących Polaków umierających co roku z powodu biernego narażenia na dym tytoniowy.

W najbliższych dniach odbędzie się w Sejmie głosowanie nad nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 1995 roku. Proponowany przez Sejmową Komisję Zdrowia projekt nowelizacji ustawy zakłada m.in. wprowadzenie w Polsce zakazu palenia w miejscach publicznych i zakładach pracy, w tym w całkowity zakaz palenia w lokalach gastronomicznych. W mediach toczy się obecnie ożywiona debata na ten temat, przy czym często pomija się w niej najważniejszy aspekt tej sprawy – jej znaczenie dla zdrowia.

Internet jest chorobliwie atrakcyjny dla tych, którzy mało cieszą się prawdziwym życiem.

                                                                                                                                                                                                Ks. Marek Dziewiecki

 
W tej chwili nie uznaje się jeszcze uzależnienia od Internetu za chorobę, ale Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne planuje umieszczenie takiego rozpoznania na liście chorób w 2013 roku (źródło Onet.pl).

Do objawów uzależnienia od Internetu zalicza się (biorąc pod uwagę kryteria diagnostyczne stosowane w uzależnieniu od substancji psychoaktywnych):

Ludzie znajdują się i funkcjonują w otaczającym ich świecie, w którym ciągle oddziałuje na nich wiele bodźców, przedmiotów i zjawisk, a wśród nich szczególne znaczenie mają te o charakterze społecznym.

Kiedy człowiek styka się z jakąś nową rzeczą, to po pierwsze - stara się ją poznać. Do tego wykorzystuje posiadane zmysły: dotyku, węchu, słuchu, wzroku i smaku. Poznanie cech danego przedmiotu nie prowadzi do wytworzenia jakiegoś jednego przekonania, zwykle w procesie poznawania danego przedmiotu tworzy się wiele odnoszących się do niego przekonań. Dopiero posiadanie możliwie wielu odczuć dotyczących danego przedmiotu, pozwala na „poprawne posługiwanie się nim lub na właściwe działanie w jego obecności”. Podobnie przebiega również poznawanie cech przedmiotów mających społeczny charakter – grup społecznych, ideologii, itp.

Różne wzorce spożywania alkoholu

Nikt nie sięga po alkohol po to, aby mieć problemy. Przeciwnie – każdy, kto spożywa alkohol oczekuje korzyści. Chce poprawić sobie nastrój, ubarwić szarą codzienność, ułatwić kontakty towarzyskie, zrelaksować się. Niektórzy nawet wierzą, że alkohol może mieć korzystne działanie zdrowotne.

Choć alkohol jest trucizną i z punktu widzenia toksykologii każda ilość wypitego alkoholu jest ryzykowna, to jednak w większości przypadków spożywanie małych dawek alkoholu nie pociąga za sobą widocznych szkód zdrowotnych i konsekwencji społecznych. Mimo to nie powinni pić alkoholu: