TRWA NABÓR!

Ruszamy z kolejną edycją programu Młodzieżowych Liderów!  Zapraszamy osoby z klas 1-4 szkół średnich na treningi umysłu i ducha 💪 Niezależnie, czy szukasz wewnętrznej siły, czy jesteś osobą zawsze gotową do działania!

Pierwsze spotkanie odbędzie się 4 kwietnia (czwartek) o godz. 16:30 w naszej siedzibie w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 10/7 (III piętro)..

 

Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia realizowany jest nieprzerwanie od 2001 r. ciesząc się uznaniem Uczestników oraz instytucji współpracujących przy jego realizacji. Pod mecenatem Gminy Miasta Toruń.

Uczestnictwo jest bezpłatne.


Dla kogo:

 • · Osoby w wieku 14 – 18 lat
 • · zainteresowane własnym rozwojem i pomocą innym
 • · niezażywające środków psychoaktywnych!

Co:

 • · Sesje warsztatowo szkoleniowe;
 • · Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży;
 • · Dostarczenie rzetelnych informacji o zdrowiu psychicznym, uzależnieniach oraz sposobach im zapobiegania;
 • · Rozwój osobisty uczestników – m.in. przez zdobycie oraz wzrost umiejętności:

     ·   radzenia sobie z wyzwaniami, stresem;

     ·   wpływu na swoją samoocenę;

     ·   skutecznej komunikacji;

     ·   udzielania pomocy rówieśnikom i bliskim.


Kiedy:

 • · Czwartki po południu (dokładna godzina spotkań zostanie ustalona podczas spotkania organizacyjnego),
 • · po ok. 2 godziny,
 • · planowane zakończenie – czerwiec 2024 r.

W ramach ukończenia całego cyklu spotkań uczestnicy otrzymują certyfikaty sygnowane przez Gminę Miasta Toruń.


PROPONOWANE TEMATY

Ty i ja – jak rozmawiać? Doskonalenie umiejętności porozumiewania się. Trening interpersonalny  

 • · Wyzwania i możliwości w komunikowaniu się
 • · Komunikacja niewerbalna

Trening umiejętności intrapersonalnych

 • · Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
 • · Wzmacnianie samoświadomości oraz adekwatnego obrazu samego siebie
 • · Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych

Radzenie sobie ze stresem. Rozwiązywanie konfliktów

 • · Zrozumienie istoty i przyczyn stresu, poznanie czynników stresogennych i własnej odporności na stres
 • · Sposoby relaksacji
 • · Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

Asertywność, indywidualność czy konformizm?

 • · Sztuka rozpoznawania zachowań asertywnych
 • · Trening umiejętności asertywnych

Zdrowie psychiczne

 • · Depresja, samookaleczenia, zaburzenia odżywania – jak rozpoznać, jak pomóc?

Uzależnienia (chemiczne i behawioralne)

 • · Poznanie podstawowych pojęć, identyfikacja środków psychoaktywnych (nielegalnych i legalnych)
 • · Przedstawienie mechanizmów psychologicznych oraz faz uzależnienia
 • · Konsekwencje zdrowotne, psychospołeczne
 • · Trening umiejętności udzielania pomocy. Formy pomocy specjalistycznej

 

SPODZIEWANE EFEKTY

 • · Zwiększenie poczucia własnej wartości;
 • · Umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • · Wykształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych;
 • · Zdobycie rzetelnej wiedzy o uzależnieniach, zdrowiu psychicznym;
 • · Promowanie zdrowego stylu życia (bez środków chemicznych);
 • · Umiejętność nawiązywania i kształtowanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami;
 • · Przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w grupach rówieśniczych;
 • · Rozwój zainteresowań;
 • · Zdobycie umiejętności odmawiania i zachowań asertywnych;
 • · Zdobycie umiejętności udzielania pomocy poprzez rozmowy pierwszego kontaktu, rozmowy motywacyjne, wskazanie placówek specjalistycznych dla osób zainteresowanych.

 

METODY I TECHNIKI PRACY

 • · Burza mózgów, dyskusje;
 • · Drama;
 • · Debata oksfordzka;
 • · Medytacja;
 • · Warsztaty;
 • · Film, muzyka;
 • · Rysunek;
 • · Happeningi;
 • · oraz inne :) 

 

REALIZATORZY PROGRAMU
Program realizowany jest przez psychologów, specjalistów terapii uzależnień, pedagogów – pasjonatów swojej pracy!

 

Pierwsze spotkanie:

04.04.2024 godz. 16:30 ul. Jęczmienna 10/7 (III piętro), Toruń

Zapraszamy!

 

 

Herb Torunia dzieki wsparciu