Zwiększająca się w ostatnich latach popularność narkotyków wśród młodzieży, a tym samym zwiększająca się liczba młodzieży eksperymentującej z nimi, wraz z przechodzeniem przez kolejne stadia uzależnienia oraz z eskalacją nałogu jest wyzwaniem dla instytucji i organizacji społecznych realizujących działania z zakresu profilaktyki ukierunkowanej na ograniczenie używania narkotyków oraz zapobieganiu używania innych środków psychoaktywnych, takich jak alkohol i tytoń oraz zachowań problemowych dzieci i młodzieży.

Dzisiaj wiadomo, że zagrożenie narkomanią i innymi uzależnieniami chemicznymi dotyczy wielu grup społecznych. Bardzo niepokojącym faktem jest obniżanie się wieku zażywających narkotyki (11–14 lat).

Jednocześnie obserwować można zjawisko dyfuzji zainteresowania narkotykami w miejscach, gdzie nie były popularne – tzn. mniejsze miasta, tereny wiejskie.
W związku z tym, podejmowane są działania na rzecz zapobiegania rozszerzaniu się tych zjawisk.