bezpłatnych specjalistycznych konsultacji dla osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,

    bezpłatnego pomiaru ciśnienia krwi,

    bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych

Przygotowane zostały również prozdrowotne wydarzenia towarzyszące: happening przygotowany przez Młodzieżowych Liderów pt. „Uzależnienia, uzależnienia – bardzo trudno wyjść z ich cienia", który odbędzie się w godzinach: 11.30-11.45, 12.30-12.45, 13.30-13.45 oraz prezentacja układu choreograficznego z udziałem zainteresowanych przechodniów.

MIEJSCE AKCJI: TORUŃ, RYNEK NOWOMIEJSKI

TERMIN: 20 PAŹDZIERNIK 2012 (SOBOTA) GODZ. 11.00-14.00

Działania dofinansowane są przez Gminę Miasta Toruń

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego