Adresatami Akcji byli mieszkańcy miasta Torunia.

Akcja rozpoczęła się zgodnie z planem o godzinie 10.00 przemarszem Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia z Siedziby TPPU ulicą Szeroką, na Rynek Nowomiejski, gdzie w ustawionym Punkcie Konsultacyjnym (namiot promocyjny) mieszkańcy Torunia korzystali :


• z bezpłatnych specjalistycznych konsultacji dla osób chcących rzucić palenie, prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień

• bezpłatnego pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach (aparatem Smoke Check)

• bezpłatnego pomiaru ciśnienia krwi,

• bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych.

262 osoby skorzystały bezpośrednio z indywidualnych konsultacji specjalistycznych oraz proponowanych badań podczas trwania akcji. Część z nich podjęła decyzję o rzuceniu palenia i zgłosiła się na terapię do Poradni Pomocy Palącym (Jęczmienna 10). Pozostała część odbiorców to osoby, z którymi prowadzono rozmowy pierwszego kontaktu przez Młodzieżowych Liderów.

Wiek odbiorców: od 12 do 78 lat, zdecydowaną większość stanowiły osób w wieku powyżej 45 lat. Była także grupa młodych osób w wieku od 16 do 19 lat.

Przez cały czas trwania akcji na ulicach Starówki można było spotkać Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia, którzy aktywnie włączyli się w przebieg akcji- zapraszali do Punktu Konsultacyjnego, prowadzili kolportaż materiałów informacyjno- edukacyjnych oraz prowadzili rozmowy motywacyjne, zachęcjące mieszkańców Torunia do rzucenia palenia,.

Charakterystyka odbiorców Akcji. Łączna liczba osób, którzy skorzystali z naszych usług: 784 osób, w tym 457 to kobiety, 327 to mężczyźni. 32% odbiorców akcji to osoby młode (do 24 roku życia). Liczną grupę stanowili także osoby po 34 roku życia (47% odbiorców). Większość uczestników stanowiły osoby pracujące 47% oraz uczniowie i studenci 39%.

Integralną częścią naszej Akcji była Gra miejska „Starówka dla Zdrówka”. Szczegółowe informacje znajdują się: http://tppu.org/newsy/319-gramiejska.html

Akcja profilaktyczna zakończyła się o godzinie 18.00.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję!

 

Działania dofinansowane są ze środków Gminy Miasta Toruń