Udział w Programie jest bezpłatny i trwa od stycznia do czerwca 2015 roku!

Tel. kontaktowy 56 652 23 94- biuro
kom. 604 85 33 24 Pani Ania K.

UWAGA!!! Przyjmujemy tylko osoby BEZ NAŁOGÓW, kreatywne, pomysłowe, aktywne, systematyczne, zdyscyplinowane, chcące wspierać rówieśników w rozwiązywaniu problemów oraz promować zdrowy styl życia.