- specjalistycznych konsultacji dla osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,

- pomiaru ciśnienia krwi,

- pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem Smoke Check),

- materiałów informacyjno-edukacyjnych

Przygotowane zostały również prozdrowotne wydarzenia towarzyszące:happening przygotowany przez Młodzieżowych Liderów pt.„Marsz po Zdrowie". Przebrana za lekarzy, pielęgniarki i pacjentów młodzież z transparentami
o godz.10.00 ruszy spod Siedziby TPPU i przejdzie ulicami Starówki do Punktu Konsultacyjnego na Rynek Nowomiejski przez megafon zachęcając mieszkańców Torunia do uczestnictwa w Akcji. Na miejscu Liderzy zaśpiewają piosenkę motywującą do dbania o zdrowie. Prozdrowotny utwór wykonają dwukrotnie w godzinach: 10.30 oraz 13.30.

Ponadto przeprowadzone zostaną mini zawody sportowe dla dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym. Sztafeta „Rusz się już”odbędzie się w godzinach 14.00-14.45.

MIEJSCE AKCJI: TORUŃ, RYNEK NOWOMIEJSKI

TERMIN: 14 KWIETNIA 2015 (WTOREK) GODZ. 10.00-15.00

Dofinansowano ze środków Miasta Toruń