Wydarzenie ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Torunia na wagę wczesnej profilaktyki oraz uświadomienie wpływu używania tytoniu, alkoholu i środków psychoaktywnych (w tym leków) na zdrowie.

W ramach akcji uruchomiony zostanie ULICZNY PUNKT KONSULTACYJNY
na Rynku Nowomiejskim, gdzie bezpłatnie będzie można skorzystać

z następującej oferty:

    specjalistycznych konsultacji dla osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,
    pomiaru ciśnienia krwi
    pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach palaczy (aparatem Smoke Check),
    materiałów informacyjno-edukacyjnych

Przygotowane zostały również prozdrowotne wydarzenia towarzyszące:happeningprzygotowany przez Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia pt.„Marsz Superbohaterów". O godzinie 10.00 młodzież przebrana za superbohaterów i „czarne charaktery” ruszy spod Siedziby TPPU i przejdzie ulicami Starówki do Punktu Konsultacyjnego na Rynku Nowomiejskim. Tam przedstawi scenkę pantomimiczną ukazującą, co może popchnąć młodego człowieka w stronę uzależnienia i kto może mu pomóc z niego wyjść. Pantomima zostanie odegrana trzykrotnie
w godzinach: 10.30-10.45, 12.30-12.45, 14.30-14.45

MIEJSCE AKCJI: TORUŃ, RYNEK NOWOMIEJSKI

TERMIN: 14 PAŹDZIERNIKA 2015 (ŚRODA) GODZ. 10.00-15.00

Działania dofinansowane są ze środków Gminy Miasta Toruń